9 tips till dig som vill köpa bostad i Costa del Sol

SPANSKA PARADISET. Costa del Sol är det spanska semesterparadiset dit många svenskar väljer att flytta. Investera i en flott semesterbostad eller köp din permanenta fastighet och slipp de slaskiga, svenska vintrarna för gott.

Foto: Adobe Stock

Fuengirola heter den del av Costa del Sol som tycks vara mest attraktivt för svenskar. Det finns fler svenskar här än på någon annan plats i Spanien. Dessutom finns här våra svenska favoritbutiker, en svensk kyrka och en svensk skola. Förutsättningarna för dig som har tröttnat på det nordiska klimatet är med andra ord mycket goda.

Innan du köper en bostad utomlands

Foto: Adobe Stock

Beslutet är taget. Du ska lämna vårt kalla klimat, ta med dig familjen och flytta ner till ett verkligt paradis. Till en plats med nya upplevelser av språk, lagar och kultur. Med anledning av detta är det mycket viktigt att du hittar en mäklare med god lokalkännedom. Se till att mäklaren har koll på områden, lägen och samfällighetsekonomin.

Du kommer behöva juridisk hjälp för att upprätta köpekontrakt med gällande klausuler och villkor. Affären du tänker göra är stor och kräver stor kunskap, för slumpen är en ond doktor på bostadsmarknaden.

Foto: Adobe Stock

Att köpa en bostad är ett enormt åtagande. Att köpa en bostad utomlands är omfattande. I Sverige har du kanske bra koll på lagar och regler. Det är inte många som har samma goda kunskap på utländska marknader. Se till att du planerar allting i god tid och har allting klart för dig innan du sätter igång projektet.

Tänk på att mäklaren vanligtvis tar 10 procent av bostadens totalpris plus moms (IVA=Impuesto sobre el valor añadidio) i arvode.

  1. Reservera fastigheten

För att reservera ett objekt och ta bort det från den spanska marknaden krävs en reservationsavgift på 3 000-5 000 euro. Notera att du betalar för en bestämd reservationsperiod som bland annat används för att gå igenom alla dokument och se till att allting stämmer.

Foto: Adobe Stock

Observera att du bör betala avgiften snabbt. Det är nämligen först till kvarn som gäller.

  1. När du ska ta lån

De spanska bankerna gör ingen skillnad på inhemska eller utländska kunder, så du kan välja vilken bank du vill. Tänk på att ha minst 30 procent i kontantinsats, vilket är en stor skillnad mot de 15 procent som krävs i Sverige sedan 2010. Därav skulle du rent teknisk kunna tjäna på att ta lån i Sverige, men om du vill belåna en utländsk fastighet finns risken att lånet blir avvisat.

  1. Besikta fastigheten
Foto: Adobe Stock

 

Aparejador kallas den spanska yrkesrollen som motsvarar en besiktningsman och teknisk arkitekt. Det är viktigt att du anlitar en duktig sådan. En aparejador som ska besikta en lägenhet på 75 kvadratmeter kostar då 350 euro plus IVA (21 procent).

  1. Köpekontraktet
Foto: Adobe Stock

När du har bestämt dig för ett objekt skrivs kontraktet. I detta viktiga dokument ska både pris och tillträdesdatum tydligt visas. En handpenning på 10 procent betalas i samband med kontraktsskrivningen.

Notera att handpenningen inte återfås om köpet inte fullföljs.

  1. Spanska momsen

Du betalar alltid moms på en köpt fastighet i Spanien. För en nyproduktion ligger det på motsvarande 4 procent av köpeskillingen plus en stämpelskatt på 0,5 procent. På grund av den sviktande marknaden har momsen för nyproduktioner sänkts från 8 procent till nuvarande 4 procent.

För en begagnad bostad betalar du i stället en transferskatt på 8 procent, utan tillkommande stämpelskatt.

  1. NIE-nummer
Foto: Adobe Stock

Ditt spanska personnummer. Utländska köpare måste alltid ha ett NIE-nummer för att över huvud taget få skriva under köpekontraktet. Det krävs också för att få kontraktera andra nödvändigheter som bankkonto, elavtal och telefonabonnemang.

  1. Lagfartskostnaden

Lagfarten krävs för att du ska kunna teckna abonnemang i Spanien, och den utfärdas av en auktoriserad notarie – den som tar emot slutbetalningen. Till en början får du alltid en provisorisk lagfart (Nota Simple). Det tar nämligen några månader innan den officiella lagfarten (Escritura) blir klar. Undertecknande och tillträde sker samma dag, och notarien tar en fast avgift på 0,5 procent av bostadens totala pris.

  1. Registrering

Nu när allt är klart ska bostaden skrivas in i ett statligt och kommunalt fastighetsregister. Det bekostas av dig som köpare och ligger på 0,5 procent av bostadens taxeringsvärde.

  1. Övriga och löpande kostnader

Observera att ägarbyte är billigare än nybyggnationer sett till el, gas, telefon och dylikt.

Varje år betalas en kommunal fastighetsskatt baserad på bostadens storlek. För 100 kvadratmeter ligger den årliga kostnaden på 500 euro.

Notera att Spanien inte har någon TV-licens, men det är ändå en fördel att ta hjälp av din mäklare för att komma i kontakt med de bästa och säkraste leverantörerna.