Stureplan får ett rejält lyft

Stureplan ska få en makeover. Förslaget ställdes ut i en paviljong för allmän åskådning. Har du missat det får du en titt på detaljplanen för Sturekvarteret här.

Foto: TT

En ombyggnation ska ske i omgivningen kring Sturegallerian mitt i Stockholm. Tanken är att få marmorhallarna att framträda tydligare. Fasaderna ska stärkas och nya inomhustorg ska byggas. Initiativet är en kollaboration mellan Stockholms stad och fastighetsägarna Abu Dhabi Investment Authority.

För att så många invånare som möjligt ska få chansen att yttra sig har stadsbyggnadskontoret satt upp en paviljong på Stureplan och kompletterat med en utställning vid Tekniska nämndhuset. Stureplanspaviljongen är öppen fram till och med 16 juni.

Sturekvarteret – Stockholms naturliga mötesplats

Först när samtliga synpunkter från inblandade och invånare har sammanställts beslutas hur den slutgiltiga detaljplanen ska se ut.

– Vi vill att Sturekvarteret återigen blir den naturliga mötesplatsen i Stockholm och med det här förslaget kan vi göra den ambitionen verklighet. Vi skapar sammanhängande innergårdar, en ny klassisk matmarknad, naturliga mötesplatser i form av restauranger och ett nytt hotell samt moderna kontorslokaler och bostäder, säger Pascal Duhamel, ansvarig för ADIA:s europeiska fastighetsinvesteringar.

Mycket gömd yta som kan göra Stureplan mer attraktivt

En helt ny våning ska etableras – med huvudsakligt fokus på mat. En ny anslutning till tunnelbanan ska införlivas och den rådande nedgången från marmorhallarna ska renoveras grundligt. Fasaderna längs Birger Jarlsgatan, Sturegatan, Humlegårdsgatan samt Grev Turegatan ska renoveras i syfte att återinföra dess historiska elegans. Sturekvarteret ska kompletteras med hotell, kontorsbyggnader och bostäder. Området ska luckras upp för att göras ännu mer tillgängligt för besökare. Det finns nämligen mycket yta gömd som kan göra Stureplan ännu mer attraktivt.

Se bilder och filmmaterial här(källa):

http://www.residencemagazine.se/sa-blir-det-nya-sturekvarteret-se-alla-bilder/