Louvre Museum – från kungapalats till konstmuseum

Louvre är ett kulturellt nav och en imponerande palats med anor från 1200-talet. Konstmuseet har genom åren varit hemvist för både kungligheter, konstnärer och världens mest känd konstverk.

Foto: Adobe Stock

Flera generationer av kungligheter har varit bosatta i Louvre, och det sägs vara här kung Saint Louis IX för första gången utförde läkeritualen Den kungliga beröringen på 1200-talet. Ritualen innebar att den regerande kungen lade en hand på en sjuk människa. Kungligheter ansågs nämligen ha en gudagåva som gav de kraften att härska, och tillika kraften att hela skador och sjukdomar.

Konstnärerna flyttar in

Mellan 1700-talet och 1800-talet bodde konstnärer på Louvre. Det tog sin början när kung Ludvig XIV flyttade till det då nybyggda slottet i Versailles 1682. Louvre blev en kärna för konstvärlden, mötesplats för konstnärer och flera år senare ett offentligt konstmuseum.

 

Foto: TT

Efter den franska revolutionen(1789-1799) blev det möjligt för allmänheten att njuta av Louvres konstutställningar. Ett schema med tio dagars intervall upprättades som såg ut på följande sätt:

Dag 1-6: Endast för konstnärer.

Dag 7-9: Öppet för allmänheten.

Dag 10: Tid för renoveringar och reparationer.

Den uppmärksammade utbyggnationen

1983 beslutade den franska presidenten Francois Mitterand att gamla Louvre skulle rustas upp. Arkitekt för uppgiften blev I.M. Pei, i dag en av världens mest hyllade arkitekter. Han fick i uppdrag att återuppliva Louvres elegans.

I.M. Pei höll sina planer hemliga för sitt arkitektteam i fyra månader. Under hemlighetsmakeri gjorde han flera besök till palatset. Det var först när det var dags att sätta pennan till pappret som han lät sitt team ta del av planerna – ny entré, nytt nätverk av rum för en trevligare besöksattraktion kryddat med ett informationscentrum och en kafeteria.

 

Foto: TT

Men det var glaspyramiden som väckte störst uppmärksamhet. New York Times beskrev den som förödande för Louvres skönhet, men till denna dag står den sig som ett av hans mest kända verk.

Hemvist för Mona-Lisa

Louvre Museum är dessutom hemvist för, Mona-Lisa, Leonardo Da Vincis mest omtalade och replikerade verk. Beställningen på tavlan mottogs 1503, och till beställaren Francesco del Giocondos stora förtret var tavlan inte färdig förrän 1506.

 

Foto: TT

Den kom att pryda väggar i många kungliga slott under flera decennier innan den slutligen hamnade på Louvre Museum där världens mest kända konstverk finns bevarad än i dag.

Källa: http://www.architecturaldigest.com/story/secrets-you-never-knew-about-paris-louvre-museum

Christoffer Andersson