Så tolkar du årsredovisningen rätt inför bostadsköpet

Alla har inte koll på hur man läser en årsredovisningen. Samtidigt går nästan 30 bostadsrättsföreningar i konkurs varje år. Ett flertal bostadsrättsföreningar har ekonomiska problem, något som kan innebära chockhöjda avgifter och på sikt minskat bostadsvärde.

Bostadsföreningens ekonomi är det viktigaste att se efter innan du tar ett beslut. Därför är det superviktigt att känna till hur du läser av årsredovisningen. Den här guiden ger dig bättre förutsättningar för ett bättre beslut.

En årsredovisning består av två delar – en verksamhetsberättelse och ett bokslut.

Verksamhetsberättelsen är en sammanfattning av året som har gått. Den är mycket lättläst och här får du bland annat veta vilka underhållsarbeten och renoveringar som har genomförts.

Bokslutet ger dig en övergripande inblick i hur bostadsrättsföreningen mår. Det vanligaste är att man går raka vägen till resultatet för att ta reda på om året har burit vinst eller förlust. Men det säger faktiskt inte så mycket. Om bostadsrättsföreningen har genomfört många renoveringar kan du räkna med ett minusresultat.

Det här är vad du ska titta på i årsredovisningen

  • Räntan. Det här är bostadsrättsföreningens största kostnad och den som starkast påverkar dina avgifter. Du hittar siffrorna under resultaträkning. Om räntekostnaden är mer än 20% så är det bra. Om den är mindre än 40% är det dåligt.
  • Ekonomiskt underhållsutrymme. Finns det ekonomiskt utrymme för bostadsrättsföreningen att utföra underhållsarbete utan att det höjer dina avgifter? Det kan du ta reda på tack vare en metod som togs fram av Borättupplysningen i Skåne. Det här kontrollerar du också under resultaträkning. Addera följande faktorer: reparationer, periodiskt underhåll, avskrivningar och årets resultat. Jämför sedan summan med nettoomsättningen. Om resultatet är 30% eller mer är det bra. Allt under 0% betyder att du behöver gå vidare med ett annat objekt.
  • Skulder. Det finns några sätt att kontrollera en bostadsrättsförenings skuldsaldo på, men vi ska göra det enkelt. Titta under balansräkning. Notera de långfristiga skulderna. Gå sedan tillbaka till resultaträkningen notera den totala omsättningen. Dividera långfristiga skulder med total omsättning. Allt under 5 är bra. Är det mer än 10 bör du vara aktsam. 20 eller högre? Spring.

Tänk på att…

… ett bostadsköp är ett stort åtagande.

… om du är osäker, kontakta en kunnig person innan du tar beslut om köp.

 

Få koll på bostadsrättsföreningens årsredovisning för att undvika dåliga beslut.
Foto: TT

Leave a Reply